31 311
Zelfstandig ondernemerschap

nr. 23
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 november 2008

Hierbij stuur ik u mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Economische Zaken een onderzoek naar motieven voor zelfstandig ondernemerschap en de bijbehorende kabinetsreactie.1 Het onderzoek is aangekondigd in de kabinetsbrief over zelfstandig ondernemerschap van 17 december 2007 (Tweede Kamer 2007–2008, 31 311, nr. 1).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven