31 311 Zelfstandig ondernemerschap

Nr. 168 MOTIE VAN HET LID RONNES C.S.

Voorgesteld 16 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Deutsche Bank niet meedoet bij het op te stellen herstelkader voor rentederivaten in het mkb;

stelt vast dat het niet meedoen van Deutsche Bank een klap in het gezicht is voor alle bij Deutsche Bank getroffen ondernemers;

verzoekt de regering, zich in te zetten om Deutsche Bank alsnog mee te laten doen aan het herstelkader;

verzoekt de regering tevens, te onderzoeken hoe de bevoegdheden van de AFM zo kunnen worden vormgegeven dat meedoen aan dergelijke herstelacties niet meer op basis van vrijwilligheid gaat, maar verplicht kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Nijboer

Koolmees

Aukje de Vries

Naar boven