Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531311 nr. 150

31 311 Zelfstandig ondernemerschap

Nr. 150 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 juni 2015

Zoals toegezegd in mijn brief van 2 april 2015 (Kamerstuk 31 311, nr. 149) informeer ik uw Kamer over de voortgang in het proces naar versterking van zelfregulering in de franchisesector. Op mijn verzoek heeft een commissie van franchisegevers en -nemers de afgelopen maanden intensief gewerkt aan een consultatieversie van een nieuwe Nederlandse Franchise Code. Daarnaast heeft de commissie onderzoek gedaan naar een geschikte vorm van onafhankelijke geschilbeslechting. De commissie verwacht hiermee een gezonder en evenwichtiger speelveld binnen de franchisesector te verwezenlijken.

Start consultatie Nederlandse Franchise Code

Franchise is als ondernemingsvorm gebaseerd op samenwerking tussen zelfstandig ondernemers. Voor goede samenwerking is transparantie vereist, onder andere over wederzijdse rechten en plichten. De commissie heeft zich dan ook tot doel gesteld een code te formuleren waarin duidelijk en evenwichtig is vastgelegd hoe beide partijen, franchisegevers en -nemers, zich dienen te gedragen bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een franchiseovereenkomst.

Het eerste concept van de Nederlandse Franchise Code (NFC) ligt gedurende 6 weken, van 16 juni tot en met 28 juli, ter consultatie voor bij de gehele franchise sector1. De ontvangen reacties worden gebundeld en ter verwerking teruggeven aan de commissie.

Het eindresultaat wordt op 3 september aan de sector gepresenteerd.

De verwachting is dat de code zal leiden tot heldere omgangsvormen, meer vertrouwen tussen partijen, en -waar nodig- tot concrete aanpassing van franchisecontracten.

Geschilbeslechting

Verder onderzoekt de commissie op welke wijze naleving van de code kan worden geborgd. De leden hebben inmiddels een goed beeld van de verschillende vormen van onafhankelijke en kosteneffectieve geschilbeslechting, evenals best practices uit andere sectoren. Het streven van de commissie is om in september te komen tot een gedragen ontwerp voor de organisatie van geschilbeslechting.

Overige maatregelen

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Nieuwe Franchise Code (en alternatieve geschilbeslechting) is op Ondernemersplein.nl extra aandacht besteed aan voorlichting. De informatie op Ondernemersplein.nl is recentelijk aangevuld met een film waarin franchisenemers startende ondernemers adviseren over aandachtspunten bij het aangaan van een franchiserelatie. De film is de afgelopen 3 maanden goed bekeken, met een gemiddeld aantal bezoekers van 300 per maand.

Ik zal u aan het einde van de consultatieperiode in september opnieuw informeren over de voortgang.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp