Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831311 nr. 10

31 311
Zelfstandig ondernemerschap

nr. 10
MOTIE VAN DE LEDEN VOS EN VAN GENT

Voorgesteld 10 juni 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het vooralsnog onduidelijk is hoe veel de jaarpremie voor een nieuwe vangnetverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen of voor een verplichte verzekering gaat bedragen;

overwegende, dat die premie afhangt van de vraag of er een acceptatieplicht of een verzekeringsplicht moet zijn;

overwegende, dat voor de discussie in de Kamer over een toegankelijke en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering de jaarpremie een belangrijk aspect is;

verzoekt de regering ofwel zelf ofwel aan het Verbond van Verzekeraars te verzoeken, berekeningen te maken van de jaarpremie voor een basispakket zoals omschreven in de nieuwe vangnetverzekering in de variant van een acceptatieplicht en in de variant van een verzekeringsplicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vos

Van Gent