31 305 Mobiliteitsbeleid

Nr. 422 MOTIE HET LID VAN GINNEKEN

Voorgesteld 28 september 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de deelauto een duurzaam alternatief is voor de privéauto;

overwegende dat het onduidelijk is of en hoe de deelauto binnen groene fiscale voordelen valt;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe de deelauto nader gestimuleerd zou kunnen worden binnen bestaande groene fiscale regelingen voor werkgevers, zoals de MIA, de VAMIL, de EIA en de reiskostenvergoeding, en de Kamer daar voor 1 maart over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ginneken

Naar boven