Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031305 nr. 309

31 305 Mobiliteitsbeleid

Nr. 309 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 maart 2020

Met deze brief informeer ik u over de voorgenomen vormgeving van de subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren. Hiermee geef ik tevens invulling aan het verzoek dat het lid Van Aalst (PVV) heeft gedaan in de regeling van werkzaamheden dd. 4 februari jl. (Handelingen II 2019/20, nr. 49, Regeling van werkzaamheden).

Het kabinet wil dat de elektrische auto op termijn voor iedere automobilist aantrekkelijk en betaalbaar is. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken om deze auto’s ook voor particulieren aantrekkelijker te maken en de ontwikkeling van de occasionmarkt te versterken. Op grond van deze regeling kunnen subsidies worden verstrekt aan particulieren voor de aanschaf of lease van een nieuwe of occasion elektrische personenauto. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de afspraken uit het Regeerakkoord en het Klimaatakkoord.1Met deze brief informeer ik u over de belangrijkste voorgenomen uitgangspunten.

De concept regeling zal per vandaag worden opengesteld voor internetconsultatie2. Bij het vormgeven en opstellen van de ministeriële regeling is het Formule E-Team (FET) uitgebreid geconsulteerd. Het FET heeft tot taak mij te adviseren over de uitvoering van het beleid inzake elektrisch vervoer en het bevorderen van elektrisch vervoer. In het FET zijn bedrijfsleven, consumentenorganisaties en kennisinstellingen in de volle breedte vertegenwoordigd.3

Na afloop van de internetconsultatie zal de regeling zo nodig worden aangepast. De voorgenomen publicatie en openstelling van de regeling is naar verwachting mei respectievelijk juli. Elektrische personenauto’s die zijn gekocht of waarvoor een leasecontract is afgesloten na officiële publicatie van de subsidieregeling in de Staatscourant komen in aanmerking voor subsidie omdat vanaf dat moment de regeling definitief bekend is en particulieren daarmee rekening kunnen houden met hun beslissing tot koop of lease.

De Subsidieregeling elektrische personenauto’s betreft een subsidie voor particulieren voor de:

  • aankoop of private lease van nieuwe elektrische personenauto’s,

  • aankoop of private lease van gebruikte elektrische personenauto’s.

Voor 2020 en 2021 ontvangt de particulier, onder voorwaarden, € 4.000,– subsidie voor een nieuwe elektrische personenauto. Voor nieuwe personenauto’s wordt dit bedrag per jaar afgebouwd naar een bedrag van € 2.550,– in 2025. De subsidie voor gebruikte auto’s is beschikbaar in de periode 2020 tot en met 2024 en bedraagt € 2.000,–.4 Bij de bepaling van dit subsidiebedrag is gekeken naar het gemiddelde verschil in aanschafprijs tussen een elektrische personenauto en een personenauto die rijdt op fossiele brandstof. Ook is gekeken naar subsidiebedragen in andere landen in Europa en zijn eerdere ervaringen met het stimuleren van elektrisch rijden meegenomen. Voor de regeling is 252 miljoen euro gereserveerd (152 voor nieuwe en 100 voor gebruikte elektrische personenauto’s). Dit is het maximale bedrag dat in totaal in de jaren tot eind 2025 beschikbaar is, er kan onder de regeling dus niet meer geld worden uitgekeerd aan subsidies.

Deze subsidie geldt voor elektrische personenauto’s met een cataloguswaarde van € 12.000,– tot € 45.000,— en een actieradius van minimaal 120 km. Buiten deze bandbreedte kan geen subsidie worden aangevraagd. Het is de nadrukkelijke inzet om met deze regeling conform de afspraken in het Klimaatakkoord het middensegment te stimuleren voor particulieren. Om te voorkomen dat de subsidie voor personenauto’s met een zeer lage aanschafprijs een substantieel groot deel van de aanschafprijs gesubsidieerd krijgen is de ondergrens van € 12.000,– vastgesteld.

Het is de wens om elektrische personenauto’s voor langere termijn in Nederland te behouden om zo ook voor langere termijn milieuwinst in Nederland te realiseren. Voor de aanschaf van een elektrische personenauto geldt daarom de voorwaarde dat deze drie jaar op naam van de subsidieontvanger moet blijven staan. Bij eerdere verkoop van de auto vordert RVO.nl naar rato de subsidie terug. Dit sluit aan bij de gemiddelde bezitsduur van een nieuwe auto. Voor de private lease van een elektrische personenauto geldt een termijn van vier jaar, om aan te sluiten bij de duur van de meeste leasecontracten. Met deze randvoorwaarden is er een belangrijke waarborg dat de elektrische auto’s waarvoor subsidie verleend wordt ook in Nederland blijven. Per persoon kan slechts één keer subsidie worden aangevraagd.

Zowel voor nieuwe als gebruikte elektrische auto’s is de capaciteit van de batterij een belangrijk deel van de aankoopbeslissing. Daarom is de fabrieksgarantie op de accu bij veel aanbieders inmiddels 8 jaar. Voor gebruikte auto’s valt de batterij onder de normale BOVAG-garantie, die kopers tegen meerprijs eventueel ook elders kunnen verlengen. Ook heb ik afgesproken dat de BOVAG werkt aan een uniforme batterijcheck met de intentie deze dit jaar in te voeren, zodat iedereen bij de aanschaf zekerheid heeft over de conditie van de batterij. Daarnaast roep ik, samen met de BOVAG en de RAI, de Europese Commissie op om fabrikanten te verplichten constant transparant te zijn over de staat van de batterij.

De Minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
3

In het FET is een diversiteit aan leden vertegenwoordigd: 3TU, ANWB, AutomotiveNL, BOVAG, MVO Nederland, Energie-Nederland, de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat, ELaadNL, RAI Vereniging, Vereniging DOET, Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zero Emissie Busvervoer, VNA en de VNG.

X Noot
4

Dit verschil in de looptijd van de subsidie is het gevolg van budgettaire afspraken in het Klimaatakkoord.