Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931305 nr. 120

31 305
Mobiliteitsbeleid

nr. 120
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ROEMER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 110

Voorgesteld 19 februari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er nu een sterke scheiding is tussen metrovervoer en light-rail terwijl een combinatie hiervan goede kansen biedt om gebieden rondom grote steden rechtstreeks te verbinden met de grote stad;

verzoekt de regering te onderzoeken welke kansen het samengaan van metrovervoer met light-rail kan bieden en de uitwerking hiervan op te nemen in de voorstellen voor het regionaal openbaar vervoer medio 2010,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roemer