Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931305 nr. 117

31 305
Mobiliteitsbeleid

nr. 117
MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.

Voorgesteld in het Notaoverleg van 16 februari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet in het Actieprogramma Regionaal OV 460 mln. beschikbaar heeft gesteld voor de tram;

constaterende, dat dit hele bedrag gereserveerd is voor tramprojecten in de grote steden, maar dat ook buiten de Randstad goede plannen bestaan om de tram weer te laten rijden;

spreekt uit dat de vergevorderde plannen om een tram te laten rijden in Maastricht en Nijmegen en tussen Zwolle en Kampen waar mogelijk door het Rijk gesteund dienen te worden, en gaat over tot de orde van de dag.

Vendrik

Roemer

Roefs

Koopmans

Cramer

Van der Staaij