Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931305 nr. 114

31 305
Mobiliteitsbeleid

nr. 114
MOTIE VAN DE LEDEN CRAMER EN KOOPMANS

Voorgesteld in het Notaoverleg van 16 februari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat spoorvervoerders grootverbruikers zijn van energie;

constaterende, dat NS de absolute CO2-uitstoot in 2020 met 20% wil verminderen ten opzichte van 1990 door energiebesparing en een hoger aandeel duurzame stroom;

overwegende, dat verdere energiebesparing mogelijk is door onder andere intelligente rijadviezen, aanpassing spoorbogen, elektrificatie en teruglevering van energie;

verzoekt de regering een integraal onderzoek te doen voor het complete spoorsysteem (infrastructuur, beveiliging en treinen) naar mogelijkheden voor verdere energiebesparing, inclusief een kosten-batenanalyse,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cramer

Koopmans