Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831295 nr. 12

31 295
Wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen

nr. 12
MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN MADLENER

Voorgesteld 23 april 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat de professionele hulp van een PvdA-communicatie-expert aan de PvdA-ministers voor WWI en van VROM niet voor rekening komt van de belastingbetaler maar voor eigen rekening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Madlener