Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831295 nr. 11

31 295
Wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen

nr. 11
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BOCHOVE EN VIETSCH TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 22 april 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel XXXII, onderdeel C, wordt het tweede punt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede «of caravan» vervangen door: , caravan of stacaravan.

2. In het derde lid wordt de zinsnede «of caravan» vervangen door: , caravan of stacaravan.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het duidelijk is dat voor een stacaravan ten behoeve van recreatief nachtverblijf geen bouwvergunning vereist is. Het bouwen van de stacaravan dient wel in overeenstemming met het bestemmingsplan en de daaruit voortvloeiende eisen te geschieden. Het in stand houden van een stacaravan zonder bouwvergunning buiten het tijdvak waarbinnen het bouwwerk volgens het bestemmingsplan is toegestaan staat gelijk aan overtreding van het verbod bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Woningwet.

Dit amendement is om wetgevingstechnische redenen gewijzigd.

Van Bochove

Vietsch