Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831295 nr. 10

31 295
Wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen

nr. 10
AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BOCHOVE EN VIETSCH

Ontvangen 22 april 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel XXXII, onderdeel C, wordt het tweede punt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: Er worden drie leden toegevoegd, luidende:

2. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Onder caravan als bedoeld in het tweede en derde lid wordt tevens een stacaravan verstaan.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het duidelijk is dat voor een stacaravan ten behoeve van recreatief nachtverblijf geen bouwvergunning vereist is. Het bouwen van de stacaravan dient wel in overeenstemming met het bestemmingsplan en de daaruit voortvloeiende eisen te geschieden. Het in stand houden van een stacaravan zonder bouwvergunning buiten het tijdvak waarbinnen het bouwwerk volgens het bestemmingsplan is toegestaan staat gelijk aan overtreding van het verbod bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Woningwet.

Van Bochove

Vietsch