Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031293 nr. 513

31 293 Primair Onderwijs

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 513 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 maart 2020

We vragen op dit moment veel van leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel. Ze vangen kinderen op van ouders met vitale beroepen en ze organiseren onderwijs op afstand voor de kinderen die thuis zitten. Het is heel mooi om te zien dat zoveel leraren en schoolleiders zich hier met al hun creativiteit voor inzetten. Ik wil daarom ook in de richting van uw Kamer benadrukken hoe zeer ik dit waardeer.

De corona-crisis vraagt om prioritering. De prioriteit in het basisonderwijs ligt op dit moment bij de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand. Dit vergt op dit moment alle energie van scholen. Daarom heb ik besloten om dit jaar geen eindtoets af te nemen bij de leerlingen in groep 8. Dit is een ingrijpend besluit, dat ik niet licht heb genomen.

Alle leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken al het voorlopig schooladvies van de basisschool gekregen. Omdat de eindtoets dit jaar niet wordt afgenomen zullen deze adviezen dit jaar niet worden bijgesteld. Het afgegeven schooladvies wordt daarom nu voor alle leerlingen definitief. Het schooladvies bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op een middelbare school.

Ik vraag basisscholen nu om hun leerlingen in samenwerking met de scholen voor voortgezet onderwijs op een andere manier zo goed mogelijk voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar het voortgezet onderwijs. Op de middelbare school zal vervolgens in het nieuwe schooljaar goed gekeken worden of kinderen op de juiste plek zitten. Daar zal ik nadere afspraken over maken met het voortgezet onderwijs. Hierover zal ik uw Kamer ook nader informeren.

Ik vraag ieders begrip in deze moeilijke tijd.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob