Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031293 nr. 510

31 293 Primair Onderwijs

Nr. 510 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 508

Voorgesteld 5 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog veel hoogbegaafde kinderen, voor wie het reguliere onderwijs onvoldoende aansluit, thuiszitten en dat het particuliere onderwijs voor hen een oplossing zou kunnen bieden,

constaterende dat de huidige wetgeving hiervoor nog geen ruimte biedt, maar dat uit de beantwoording van de Minister blijkt dat er een conceptwetsvoorstel op hoofdlijnen klaarligt maar dat de Minister heeft besloten het wetstraject rond het uitbesteden van bekostiging aan particulier onderwijs niet door te zetten, waarbij het mogelijk zou worden dat bekostiging voor leerlingen met complexere psychische of lichamelijke problematiek wordt uitbesteed aan particulier onderwijs,

verzoekt de regering, bij het conceptwetsvoorstel wel door te zetten of met een nieuw voorstel te komen waarbij het expliciet mogelijk wordt dat de groep hoogbegaafde kinderen mee te nemen die in aanmerking zouden komen voor bekostiging in het particulier onderwijs,

verzoekt de regering, om het wetsvoorstel of een nieuw voorstel voor de zomer van 2020 naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rudmer Heerema