Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931293 nr. 466

31 293 Primair Onderwijs

Nr. 466 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S.

Voorgesteld 13 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het «experiment flexibele onderwijstijden» op een aantal scholen bijzonder geslaagd is verlopen, waarbij ouders, leerlingen, docenten én school zeer tevreden waren;

overwegende dat de onderwijskwaliteit op deze scholen niet afwijkt van andere scholen, die geen aandacht en tijd kwijt waren voor zoiets tijdrovends als het «experiment flexibele onderwijstijden»;

verzoekt de regering, het wettelijk mogelijk te maken voor scholen om, onder nader vast te leggen voorwaarden, zoals bijvoorbeeld instemming van de medezeggenschapsraad, en rekening houdend met de onderwijskwaliteit en onderwijsfilosofie, af te kunnen wijken van de centraal vastgestelde vakanties en de schoolweek van vijf dagen;

verzoekt tevens, om scholen die nu aan het experiment flexibele onderwijstijden meedoen vooruitlopend op deze wetswijziging alvast in staat te stellen van deze mogelijkheden gebruik te maken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Rudmer Heerema

Rog

Van Meenen