Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931293 nr. 458

31 293 Primair Onderwijs

Nr. 458 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 april 2019

Hierbij zend ik u het onderzoeksrapport «kwalitatieve evaluatie schoolleidersregister PO»1. In de beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad «Een krachtige rol voor schoolleiders» op 21 november jl. (Kamerstukken 31 293, 31 289 en 31 524, nr. 420) heb ik aangegeven dat ik uw Kamer in het najaar van 2019 opnieuw bericht over de acties rondom schoolleiders in het funderend onderwijs. In deze brief zal ik dan ook nader ingaan op de acties rondom het schoolleidersregister primair onderwijs.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl