Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831293 nr. 382

31 293 Primair Onderwijs

Nr. 382 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 december 2017

Hierbij bied ik u het onderzoeksrapport Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) aan1. PIRLS is een vijfjaarlijks internationaal vergelijkend onderzoek naar de vaardigheid in begrijpend lezen bij basisschoolkinderen in groep 6. Het vaardigheidsniveau van het Nederlandse leerlingen op het gebied van begrijpend lezen is de afgelopen jaren volgens dit onderzoek gelijk gebleven.

Vorig jaar verscheen een soortgelijk internationaal onderzoek Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) naar de vaardigheid in rekenen en natuuronderwijs bij basisschoolkinderen in groep 6 (Kamerstuk 31 293, nr. 347). Zoals aangekondigd ontvangt u begin volgend jaar de nadere analyse over de uitkomsten van het TIMSS-onderzoek. Ik zal daarbij ook inhoudelijk reageren op de resultaten van het PIRLS-onderzoek.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.