31 293 Primair Onderwijs

Nr. 362 MOTIE VAN HET LID ROG C.S.

Voorgesteld 20 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet ten behoeve van een eventuele curriculumherziening ook ontwikkelteams wil inrichten met betrekking tot «persoonsvorming» en «vakoverstijgende vaardigheden»;

constaterende dat deze deelonderwerpen sterk raken aan de vrijheid van inrichting van scholen en daarmee aan de pedagogische en didactische keuzes die bepaald worden op bestuurs- en schoolniveau;

verzoekt de regering, geen ontwikkelteams in te richten die gericht zijn op «persoonsvorming» of «vakoverstijgende vaardigheden»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

Bruins

Bisschop

Naar boven