31 293 Primair Onderwijs

Nr. 166 MOTIE VAN HET LID ROG

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord wordt gesteld dat met de plannen van dit kabinet de motie-Van Haersma Buma (33000, nr, 12) wordt uitgevoerd;

overwegende dat overheveling van de middelen voor buitenonderhoud op vrijwillige basis dient te gebeuren omdat het ene schoolbestuur beter in staat zal zijn deze taak over te nemen dan het andere bestuur;

verzoekt de regering, aan scholen de keuze te laten of zij de middelen voor buitenonderhoud zelf in beheer nemen of het bij de gemeente laten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

Naar boven