31 293 Primair Onderwijs

Nr. 164 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Overhevelen buitenonderhoud primair onderwijs door te schuiven van 1 januari 2014 naar 1 januari 2015;

overwegende dat scholen gebaat zijn bij een snelle inwerkingtreding van dit wetsvoorstel;

verzoekt de regering, het wetsvoorstel voor de overheveling van het buitenonderhoud zo snel mogelijk in te dienen bij de Tweede Kamer, zodat het nog mogelijk is dit per 1 januari 2014 in werking te laten treden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Naar boven