31 293 Primair Onderwijs

Nr. 160 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 april 2013

Hierbij stuur ik u ter kennisneming een drietal recente rapporten1 in de reeks Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) die in het kader van de wet SLOA zijn uitgevoerd.

Het betreft de rapporten:

  • 1) «Balans van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool», gebaseerd op een peiling uitgevoerd in 2011 en op 31 januari 2013 gepubliceerd. De hoofdconclusies zijn dat het reken- en wiskundeniveau ten opzichte van 2004 stabiel is gebleven. De daling in de vorige peiling is gestopt. Het gebruik van tabellen en grafieken is zelfs duidelijk verbeterd. Gelet op de ambitie voor opbrengstgericht werken is ook belangrijk dat differentiatie van aanbod nog steeds toeneemt.

  • 2) «Balans van de handschriftkwaliteit in het basis- en speciaal basisonderwijs», gebaseerd op een peiling in 2009 en gepubliceerd op 14 maart 2013. De hoofdconclusie is dat de kwaliteit van het handschrift van leerlingen in het basisonderwijs ten opzichte van 1999 niet is veranderd.

  • 3) «Balans oordelen en argumenteren als onderdeel van actief burgerschap en sociale integratie». In deze publicatie wordt gerapporteerd over een exploratief onderzoek naar de waardenoriëntatie via oordeelsvorming en argumentatievermogen. Het onderzoek heeft betrekking op de methode om waardenoriëntatie te meten.

Ik betrek de rapporten bij mijn beleidsontwikkeling. Scholen, uitgeverijen en adviseurs van scholen kunnen de rapporten benutten bij het verbeteren van het onderwijs.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven