Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2012-2013
Kamerstuk 31293 nr. 159

Gepubliceerd op 25 februari 2013

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen31 293 Primair Onderwijs

Nr. 159 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 februari 2013

Hierbij stuur ik u het onlangs gepubliceerde Onderwijsraadadvies «Grenzen aan kleine scholen»1. Begin april kom ik met een beleidsbrief over de aanpak van leerlingendaling. In deze brief zal ik een reactie geven op het Onderwijsraadadvies «Grenzen aan kleine scholen» en het rapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek «Bekostiging funderend onderwijs bij dalende leerlingaantallen».

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl