Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331293 nr. 159

31 293 Primair Onderwijs

Nr. 159 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 februari 2013

Hierbij stuur ik u het onlangs gepubliceerde Onderwijsraadadvies «Grenzen aan kleine scholen»1. Begin april kom ik met een beleidsbrief over de aanpak van leerlingendaling. In deze brief zal ik een reactie geven op het Onderwijsraadadvies «Grenzen aan kleine scholen» en het rapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek «Bekostiging funderend onderwijs bij dalende leerlingaantallen».

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer