Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231293 nr. 122

31 293 Primair Onderwijs

Nr. 122 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 oktober 2011

Hierbij bied ik u ter kennisneming twee PPON-rapporten van het Cito aan, één over het natuurkunde- en techniekonderwijs en één over het biologieonderwijs aan het einde van de basisschool1. Het Cito voert al sinds 1986 conform een opdracht in de wet SLOA periodiek een evaluatie van de verschillende vakgebieden in het basisonderwijs uit. Ik neem deze rapporten mee in mijn overwegingen over de kwaliteit van het onderwijs bij de beleidsreactie op het Onderwijsverslag van de onderwijsinspectie.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.