Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202131289 nr. 430

31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 430 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld 23 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de meeste leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs examen doen via het staatsexamen;

constaterende dat er in de afgelopen maanden veel signalen zijn gekomen over dat de manier van examineren in het vso niet goed aansluit bij de belevingswereld, capaciteiten en behoeftes van de vso-leerlingen;

constaterende dat de Minister aangeeft dat er geen onderzoek beschikbaar is naar de aansluiting van de staatsexamens op de capaciteiten en de belevingswereld van de vso-kandidaten;

verzoekt de regering, om onafhankelijk onderzoek te doen naar de manier waarop examens in het vso worden afgenomen en daarin te kijken naar de inhoud van de examens, de manier van afnemen, het proces eromheen en of de examens wel passen bij de belevingswereld van de vso-leerling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Van den Hul

Kwint

Van Meenen