Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031289 nr. 410

31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 410 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 december 2019

De vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft mij gevraagd om mijn reactie op een e-mail d.d. 11 juli 2019, die de Commissie heeft ontvangen van de conrector atheneum van het Altena College te Sleeuwijk over een (vermeende) misstand met betrekking tot de verplichte tweede moderne vreemde taal in de vwo-profielen. Dit verzoek werd mij 12 september 2019 toegezonden met uw brief.

De conrector van het Altena College heeft de vraag over deze situatie niet rechtstreeks aan mij gericht, maar aan de Commissie voorgelegd. Toch heb ik het wenselijk geacht de vraagsteller een brief te sturen met een reactie op zijn e-mail. Een afschrift van deze brief treft u hierbij aan1.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl