31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 354 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 november 2017

Vandaag verschijnt de International Civic and Citizenship Education Study (ICCS), een internationaal vergelijkend onderzoek waarbij de burgerschapscompetenties van leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs in 24 landen in kaart worden gebracht. De Nederlandse resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in het rapport Burgerschap in het voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend perspectief, dat ik hierbij aan uw Kamer doe toekomen.1 U ontvangt vóór de behandeling van de begroting van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap mijn beleidsreactie.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

A. Munniksma et al 2017, Burgerschap in het voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend perspectief. Amsterdam: Amsterdam University Press. Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van de International Civic and Citizenship Education Study, onder auspiciën van de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Het complete rapport is te vinden op http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/iccs-nederland/. Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven