31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 208 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 3 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderzoek van het Cito aantoont dat twee derde van de eindexamens havo en vwo niet volledig of helemaal niet voor de tweede keer wordt nagekeken;

constaterende dat daarmee niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan;

overwegende dat schooldirecties en docenten weinig belang hebben bij een strengere tweede correctie die zal leiden tot meer werk en in veel gevallen tot lagere cijfers;

verzoekt de regering om, de correctievolgorde om te draaien, waarbij de «vreemde ogen» de eerste correctie doen en de eigen docenten de tweede,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Naar boven