Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431289 nr. 194

31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 194 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2014

Hierbij ontvangt u een aanvulling op het toezichtkader voortgezet onderwijs1, dat met ingang van 1 januari 2013 van kracht is geworden. Conform de wettelijke voorschriften in artikel 13 van de Wet op het onderwijstoezicht is deze wijziging na overleg met vertegenwoordigers van het onderwijs vastgesteld door de Inspecteur-generaal en door mij goedgekeurd.

Het betreft een aanvulling door het toevoegen van een beslisregel. Met behulp van deze beslisregel kan de inspectie oordelen of het onderwijsleerproces en/of de kwaliteitszorg voldoende is. Een school is «zeer zwak» als er sprake is van onvoldoende leerresultaten en ook van een onvoldoende onderwijsleerproces. De beslisregel bepaalt wanneer dit laatste het geval is.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl