Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431289 nr. 193

31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 193 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2014

Hierbij bieden wij u aan het op 27 juni 2013 door ons vastgestelde rapport Bekostiging voortgezet onderwijs1.

Algemene Rekenkamer

drs. Saskia J. Stuiveling, president

dr. Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl