Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431289 nr. 187

31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 187 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2014

Hierbij informeer ik u dat vandaag een principeovereenkomst is bereikt met de VO-raad over onze gezamenlijke ambities voor het voortgezet onderwijs in de komende jaren en hoe deze te realiseren. De VO-raad legt dit akkoord op 23 april voor aan haar leden. Bijgevoegd treft u de principeovereenkomst ter informatie aan.

Zodra er binnen de VO-raad overeenstemming is over het onderhandelaarsakkoord zal ik u het definitieve Sectorakkoord VO 2014–2017 doen toekomen.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker