Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331289 nr. 153

31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 153 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2013

Ter voorbereiding op het algemeen overleg over examens van 18 juni breng ik u op de hoogte van de stand van zaken rond de diefstal van de examens op Ibn Ghaldoun.

Stand van zaken

De gestolen examens zijn verspreid of verkocht aan individuele leerlingen van andere scholen. Dit is vast komen te staan door het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: Inspectie) en het onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie (hierna: OM). Er is een inkeerregeling ingericht waarbij leerlingen die voorinzage hebben gehad in één of meer van de examens, zich vóór afgelopen vrijdag 14 juni 18.00 uur vrijwillig konden melden bij de schoolleider.

Het doel van de inkeerregeling was het voor leerlingen mogelijk te maken om, indien zij voorinzage hebben gehad in één of meer examens, tóch opnieuw examen te doen, zonder het risico te lopen dat de uitslag dan wel het diploma ongeldig wordt verklaard.

Zesentwintig leerlingen hebben gebruik gemaakt van de inkeerregeling: twintig leerlingen van het Ibn Ghaldoun, vijf van een school elders in Rotterdam en een leerling van een school in Utrecht. Schoolleiders hebben gesprekken gevoerd met leerlingen en hebben meldingen gedaan aan de Inspectie en de politie. De gesprekken hebben geleid tot 26 inkeerverklaringen.

Er zijn echter concrete aanwijzingen dat de verspreiding van examens breder is geweest, zowel binnen Ibn Ghaldoun als daarbuiten. Ik betreur het dan ook zeer dat niet meer leerlingen gebruik hebben gemaakt van de inkeerregeling. Het onderzoek van politie en Inspectie gaat op volle kracht door. Leerlingen die voorinzage hebben gehad en zich níet tijdig hebben gemeld, lopen op korte en lange termijn het risico hun diploma alsnog te verliezen.

De zes leerlingen buiten Ibn Ghaldoun die een inkeerverklaring hebben getekend krijgen een tweede kans. Zij leggen alle examens waarvan zij verklaard hebben voorkennis te hebben gehad opnieuw af. Van leerlingen die nu nog worden gepakt, wordt de gehele uitslag van het eindexamen ongeldig verklaard. Is een diploma al uitgereikt, dan wordt dat hiermee ongeldig, omdat de rechtsgrond onder het al afgegeven diploma vervalt.

De inkeerregeling gold ook voor de leerlingen op Ibn Ghaldoun. In de eerste plaats werden leerlingen zo in staat gesteld vrijwillig aan te geven voorkennis te hebben gehad van examens – ook van die examens die tot voor het weekend nog niet als gestolen waren opgemerkt en ongeldig waren verklaard. In de tweede plaats heeft de school het gebruik van de inkeerregeling aangemoedigd omdat het extra informatie op zou leveren ten behoeve van het onderzoek van politie en het OM naar verspreiding en gebruik van de examens.

Uit de inkeerverklaringen blijkt dat er nog meer examens zijn gestolen. Het gaat om de vwo-vakken Duits, Maatschappijwetenschappen en Economie. De Inspectie heeft deze examens op zaterdag 15 juni ongeldig verklaard voor Ibn Ghaldoun. Het besluit is direct aan de school bekendgemaakt. Voor het volledige overzicht van ongeldig verklaarde examens verwijs ik naar de bijlage.

Tot slot

Ik wil schoolleiders en leraren een groot compliment maken voor de manier waarop zij zijn omgegaan met de onverwachte en voor een aantal leerlingen ingrijpende gebeurtenissen, die zowel druk legden op de organisatie als veel emoties bij leerlingen en ouders veroorzaakten. Schoolleiders en leraren hebben hier nadrukkelijk hun verantwoordelijkheid genomen en er samen met Inspectie en het CvE voor gezorgd dat het examenproces voor de leerlingen desondanks zo normaal als mogelijk kon verlopen.

Het onderzoek van politie en de Inspectie gaat ondertussen onverminderd door en wordt gekenmerkt door steeds nieuwe ontwikkelingen. Deze middag heeft het OM aangegeven dat er nog drie havo-leerlingen van Ibn Ghaldoun zijn aangehouden.

Daarnaast hebben drie havo-leerlingen van Ibn Ghaldoun een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank naar aanleiding van het besluit van de Inspectie om alle gestolen examens op Ibn Ghaldoun voor alle leerlingen ongeldig te verklaren. Het kort geding dient vandaag. Ik informeer u morgen over de uitkomst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Bijlage: Nieuwe lijst ongeldig verklaarde examens

BIJLAGE 1

27 op dit moment ongeldig verklaarde examens op Ibn Ghaldoun

vwo

havo

vmbo

Nederlands

Nederlands

Engels

Engels

Engels

Economie

Wiskunde A

Wiskunde A

Nederlands

Wiskunde B

Aardrijkskunde

 

Natuurkunde

Geschiedenis

 

Scheikunde

Maatschappijwetenschappen

 

Biologie

Frans

 

Geschiedenis

Arabisch

 

Aardrijkskunde

Economie

 

Arabisch

Natuurkunde

 

Frans

   

Duits

   

Economie

   

Maatschappijwetenschappen