Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231289 nr. 113

31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2012

Hierbij zend ik u een afschrift van mijn antwoord1 op de brief van de gemeente Kerkrade van 13 oktober 2011 over de sluiting van de onderwijslocatie Richerstraat «Juniorcollege» Holz. Dit conform uw verzoek van 9 november 2011 met bovengenoemd kenmerk.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.