Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202031288 nr. J

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

J BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2019

Hierbij bied ik u de Strategische agenda1 hoger onderwijs en onderzoek «Houdbaar voor de toekomst» aan. Hiermee geef ik invulling aan artikel 2.4, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Tevens stuur ik u de beleidsdoorlichting2 van artikel 6 (hbo) en artikel 7 (wo). De beleidsdoorlichting is uitgevoerd door een onafhankelijke (wetenschappelijke) commissie die is samengesteld door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In de Strategische agenda voor hoger onderwijs en onderzoek treft u tevens de beleidsreactie aan op de beleidsdoorlichting.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 165954.

X Noot
2

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 165954.