31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 938 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 januari 2022

Hierbij informeer ik uw Kamer over een aantal Europese onderzoeken die mede op verzoek van Nederland zijn uitgevoerd.

In de eerste plaats gaat het om Eurostudent 71, een Europese monitor onder studenten in 26 landen. Dit onderzoek vergelijkt de sociale en economische positie van studenten in de deelnemende landen. Aanvullend zijn twee themaonderzoeken opgeleverd. Het eerste themaonderzoek2 richt zich op de verschillende aanlooproutes van3 studenten voordat zij instromen in het hoger onderwijs. Het tweede themaonderzoek kijkt naar determinanten voor een goede integratie van studenten in het hoger onderwijs.

In de tweede plaats is in 2021 het Bologna Implementatie Rapport4 opgeleverd. Dit rapport doet uitgebreid verslag van de mate waarin de binnen het Bolognaproces gemaakte afspraken zijn geïmplementeerd binnen de 42 vrijwillig samenwerkende landen van de Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA). Nederland speelt hierin een actieve rol.

De rapporten worden betrokken bij de beleidsontwikkeling van het Nederlandse hoger onderwijs. Het onderliggende Europese doel is binnen heel Europa een kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk hoger onderwijssysteem te realiseren. Ik houd uw Kamer op de hoogte van de voortgang en uitkomsten.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

Naar boven