Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031288 nr. 847

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 847 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2020

Hierbij bied ik u aan het rapport van de Inspectie van het Onderwijs inzake de ransomware-aanval op de Universiteit Maastricht op 23 december 20191. Op 14 februari 2020 heb ik uw Kamer geïnformeerd dat de inspectie een tweeledig onderzoek heeft ingesteld. 2 Bijgevoegd eerste deel betreft een instellingsonderzoek en de eerste lessen voor het stelsel met als hoofdvraag «Heeft de Universiteit Maastricht vooraf, tijdens en na de aanval passende maatregelen genomen om de voortgang van het onderwijs te waarborgen?»

Een beleidsreactie aan uw Kamer volgt voor het zomerreces.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstukken 31 288 en 26 643, nr. 832