Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031288 nr. 837

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 837 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 april 2020

Hierbij zend ik u de reactie op het verzoek van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2020 om verheldering van de afspraken tussen het ministerie en de hogeronderwijsinstellingen over het bindend studieadvies.

Hogeronderwijsinstellingen doen er alles aan om het onderwijs gedurende de coronamaatregelen doorgang te laten vinden. Met het servicedocument dat op 19 maart aan uw Kamer is verzonden1, is helderheid verschaft aan eerstejaarsstudenten die door de coronacrisis studievertraging oplopen en als gevolg daarvan de norm van het bindend studieadvies (bsa) niet halen. Zij krijgen de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar.

Universiteiten en hogescholen kunnen dit op verschillende manieren vormgeven. Ze hebben de mogelijkheid om het bsa voor alle eerstejaarsstudenten generiek uit te stellen naar het tweede jaar. Zij kunnen er ook voor kiezen nadere richtlijnen vast te stellen die voor studenten duidelijk maken wanneer zij voor uitstel van bsa in aanmerking komen. Ik heb er vertrouwen in dat alle instellingen hier de komende tijd op een goede manier invulling aan zullen geven.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Kamerstukken 31 288 en 25 295, nr. 836