Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031288 nr. 799

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 799 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 december 2019

Hierbij bied ik u, zoals eerder toegezegd, het rapport «Internationalisering en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten»1 van de Inspectie van het Onderwijs aan.2 Dit onderzoek is onderdeel van het meerjarig onderzoek van de inspectie naar selectie en toegankelijkheid. Het rapport bevat de bevindingen van de inspectie op de vraag hoe het is gesteld met de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor (specifieke groepen van) Nederlandse studenten als gevolg van de toestroom van internationale studenten.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 31 288, nr. 782.