Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931288 nr. 770

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 770 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 750

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 39% van de studenten in het hbo en 26% van de studenten in het wo niet binnen vijf, respectievelijk vier jaar een bachelordiploma behalen,

overwegende dat uitval en switch zowel studenten als onderwijsinstellingen en de schatkist, tijd en geld kosten,

constaterende dat ROA tien jaar geleden een grove inschatting maakte dat dit zo’n 5,7 miljard euro per jaar kost,

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de hoofdoorzaken van switch en uitval in de verschillende onderwijsdomeinen, hoeveel switch en uitval jaarlijks kosten en wat verhoging van het studiesucces oplevert en de Kamer hierover in het voorjaar van 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen

Bisschop