Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931288 nr. 760

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 760 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 1 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet het voornemen heeft om een schuldverklaring in te voeren waarmee de hoogte van de studieschuld geverifieerd kan worden;

overwegende dat het kabinet aangeeft dat studieschulden al geregistreerd staan bij DUO en hier eenvoudig toegankelijk zijn voor oud-studenten;

verzoekt de regering, af te zien van de ontwikkeling van een afzonderlijke schuldverklaring,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Van der Molen

Tielen

Futselaar