31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 760 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 1 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet het voornemen heeft om een schuldverklaring in te voeren waarmee de hoogte van de studieschuld geverifieerd kan worden;

overwegende dat het kabinet aangeeft dat studieschulden al geregistreerd staan bij DUO en hier eenvoudig toegankelijk zijn voor oud-studenten;

verzoekt de regering, af te zien van de ontwikkeling van een afzonderlijke schuldverklaring,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Van der Molen

Tielen

Futselaar

Naar boven