Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931288 nr. 757

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 757 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 1 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er zowel vanuit de sectorplannen als vanuit het advies van commissie Van Rijn over de bekostiging van hoger onderwijs wordt geïnvesteerd in bèta/techniek;

constaterende dat deze investeringen voornamelijk landen bij de technische universiteiten;

verzoekt de regering, in overleg met de sector de wenselijkheid en de mogelijkheid te onderzoeken van een herverdeling van de over te hevelen sectormiddelen voor bèta/techniek richting algemene universiteiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen