Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931288 nr. 754

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 754 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 1 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de studentenaantallen sinds 2006 in het wo met 41% en in het hbo met 24% zijn toegenomen;

overwegende dat de commissie-Van Rijn aangeeft dat de rek in student-stafratio's wordt opgezocht;

overwegende dat dit leidt tot minder aandacht voor studenten, overvolle faciliteiten en een verstoorde balans tussen onderwijs en onderzoek;

verzoekt de regering om in het onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget de student-docentratio per discipline in kaart te brengen;

verzoekt de regering tevens, te onderzoeken hoe een daling in deze ratio binnen een nieuwe bekostigingssystematiek kan worden voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Futselaar

Van den Hul