Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931288 nr. 726

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 726 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2019

Hierbij bied ik u het advies van de adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek aan1. Ik heb uw Kamer reeds toegezegd uiterlijk 21 juni mijn beleidsreactie op dit advies aan uw Kamer te sturen. Op 1 juli is een notaoverleg met uw Kamer gepland en kunnen wij het debat hierover voeren.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl