31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 716 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ÖZDIL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 699

Voorgesteld 19 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal verontrustende signalen toeneemt van studenten die lijden aan depressies, angsten en ernstige stressklachten;

constaterende dat een grootschalig kwantitatief onderzoek over de schaal van deze problematiek onder studenten uitblijft;

verzoekt de regering, om een grootschalig kwantitatief onderzoek te verrichten om de problematiek onder studenten van hogescholen en universiteiten in kaart te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil

Naar boven