31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 713 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 710

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sprake is van decentrale selectie bij bacheloropleidingen;

voorts constaterende er een toename is van zowel het aantal selecterende masters als het aantal criteria waaraan toekomstige masterstudenten moeten voldoen;

constaterende dat een wetenschappelijke onderbouwing van gehanteerde selectiecriteria noodzakelijk is;

verzoekt de regering, in het najaar met voorstellen te komen die eisen stellen aan de onderbouwing van gehanteerde selectiecriteria, gericht op kansengelijkheid en de kwantiteit van selectiecriteria te maximeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Van der Molen

Futselaar

Naar boven