Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931288 nr. 708

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 708 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN

Voorgesteld 6 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NVAO een aantal bijzondere kenmerken kan verlenen, waarvan zij voor «ondernemen» en «kleinschalig en intensief onderwijs» zelf kaders op hebben gesteld;

overwegende dat steeds meer instellingen meer aandacht besteden aan studentenwelzijn;

verzoekt de regering, om de NVAO kaders op te laten stellen voor een nieuw bijzonder kenmerk «zorg en welzijn» en hierover de Kamer voor het zomerreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen