Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831288 nr. 646

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 646 MOTIE VAN HET LID ÖZDIL

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat goede participatie van de medezeggenschap een vereiste is om de kwaliteitsafspraken in het sectorakkoord te realiseren;

constaterende dat minimumurennormen zijn overeengekomen over de inzet van de centrale medezeggenschap in het sectorakkoord hoger onderwijs;

overwegende dat er geen concrete afspraken zijn gemaakt over de controle van de toepassing van de minimumurennormen;

verzoekt de regering om, binnen een redelijke termijn na intreding van de kwaliteitsafspraken te rapporteren hoe instellingen de minimumurennormen toepassen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil