Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531288 nr. 467

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 467 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN MEENEN

Voorgesteld 2 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering acht jaar lang een experiment wil doen met maar liefst 2.000 student-promovendi;

van mening dat promovendi volwaardige werknemers zijn, die bijdragen aan de kerntaken van de universiteit: onderwijs geven en onderzoek doen;

van mening dat student-promovendi er qua arbeidsvoorwaarden fors op achteruitgaan;

constaterende dat de weerstand tegen het experiment groot is, aangezien vakbonden, promovendi-organisaties en medezeggenschapsraden zich ertegen hebben uitgesproken;

verzoekt de regering, af te zien van het experiment met student-promovendi,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Van Meenen