31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 430 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat wetenschappers steeds meer tijd kwijt zijn aan het schrijven van onderzoeksvoorstellen in plaats van het doen van onderzoek, en dat dit zonde van hun tijd is;

verzoekt de regering, bij de verdere uitwerking van de Wetenschapsvisie te kijken naar de mogelijkheden om deze acquisitiedruk te verminderen of efficiënter in te richten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Naar boven