31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 425 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat promovendi werknemers zijn en geen studenten;

constaterende dat dit door een brede Kamermeerderheid werd onderschreven in motie 31 700-VIII, nr. 68;

verzoekt de regering, af te zien van het experiment met student-promovendi,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven