31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 424 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat wetenschappelijk onderzoek gevrijwaard dient te blijven van commerciële invloeden;

constaterende dat de regering een Nationale Wetenschapsagenda heeft opgesteld met een kenniscoalitie waaraan niet alleen publieke organisaties deelnemen, maar ook VNO-NCW;

verzoekt de regering, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven te schrappen uit de Nationale Wetenschapsagenda,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven